Oferta

Swoją ofertę kieruję dla następujących grup klientów:

INWESTORZY INDYWIDUALNI oraz INSTYTUCJONALNI

Zapewniam profesjonalne prowadzenie szeregu zleceń mi powierzonych. Cechą wyróżniającą się tych realizacji jest to, że posiadam wielobranżowe duże doświadczenie. Nie muszą Państwo zatrudniać kilku specjalistów technicznych oraz menagera. Potrafię kontrolować sprawy formalno-techniczne jak i finansowe w budownictwie. Współpracując ze mną, unikają Państwo bariery przepływu informacji pomiędzy wieloma osobami - to budzi zaufanie, więzi i sprawia, że inwestycja jest naszym wspólnym celem. Staram się, aby mój kontakt z Państwem był bezpośredni, częsty, przyjazny, sprawiając że budownictwo może być ciekawe. Fachowa obsługa inwestycji, organizacja pracy to podstawa do zadowolenia każdego Inwestora.

FIRMY BUDOWLANE WYKONAWCZE

Kieruję ofertę do małych i średnich firm, które okazjonalnie chcą wspomóc się specjalistą z doświadczeniem. Pomagam w organizacji pracy, zakupie materiałów, usług, negocjacjach umów, a także doszkalam młodszą kadrę techniczną. Pod moim nadzorem można odbyć praktykę zawodową. Wychodzę naprzeciw z ofertą do firm, brygad rzemieślniczych nie zatrudniających etatowych pracowników nadzoru. Moje usługi pozwolą Państwu ograniczyć stałe koszty pracownicze. Doradzę w każdej sprawie związanej z procesem budowlanym, a to czego nie wiem, wyjaśnią firmy ze mną współpracujące. Zorganizuję szkolenie dla Państwa pracowników w zakresie nowych produktów, innowacyjnych technologii w budownictwie.
Jeżeli oferujecie Państwo usługi własne w konkretnej specjalizacji, chętnie nawiążę współpracę, a także polecę Państwa innym Zamawiającym.

WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY OBIEKTÓW, DEWELOPERZY

Oddanie budynku do użytkowania to nie koniec roli inżyniera budowlanego. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie pełnione są dożywotnio. Budynki to jednak "żywy organizm", należy o nie dbać, gdyż mimo doskonale prowadzonego procesu inwestycji i bezusterkowego odbioru, ulegają różnym procesom. Dobry zarządca dokłada wszelkich starań, aby te negatywne czynniki wyeliminować do minimum. Poza tym, działa w zgodzie z Prawem jakiemu te budynki podlegają w czasie eksploatacji. Skoordynuję te działania, pomogę Państwu prawidłowo administrować budynkiem mieszkaniowym, biurowym, handlowym. Wykonam przeglądy techniczne, pokieruję pracami Państwa służb pracujących w obiektach. Będę nadzorował prace techniczne najemców, tych obecnych, jak i nowo lokowanych. Doradzę jak dokonać niezbędnych modernizacji, remontów dla potrzeb nowych klientów, dostosowując się do wymogów rynku, do nowych wymogów Prawa czy nowych innowacyjnych technologii.

Szczegółowa oferta

Prowadzenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
      w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń tj.
      kierownika budowy, inspektora nadzoru w zakresie obowiązków, które
      reguluje Prawo Budowlane

Prowadzenie funkcji koordynatora i menagera prac
      budowlano-montażowych, prac inwestycyjnych od zakupu
      gruntu po odbiór końcowy

Wykonawstwo robót budowlano-montażowych , terenów
      zewnętrznych w pełnym zakresie na podstawie przekazanych
      projektów wielobranżowych oraz w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Budowa domów jednorodzinnych po złożone branżowo
      obiekty budowlane.

Generalne remonty budynków i zmiana aranżacji.

Wykonywanie lokali pod klucz (również w Galeriach Handlowych
      i Zakładach Produkcyjnych w ruchu)

Przeglądy techniczne budynków roczne i pięcioletnie.
     Przeglądy i opinie wykonywane poza obowiązkiem
     wynikającym z przepisów Prawa

Odbiory techniczne budynków i mieszkań

Opracowywanie kosztorysów, przeprowadzanie konkursów
     ofert na zlecenie Inwestora

Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz budżetowej inwestycji
      w procesie wznoszenia budynków, administrowania

Pozyskiwanie materiałów budowlanych, usług

Doradztwo techniczne i szkolenia dla pracowników

Pośrednictwo w zleceniu usług prawniczych, finansowych,
      ubezpieczeniowych Wspomagających budownictwo

Usługi Kserograficzne
Drukowanie, skanowanie w kolorze w formacie do A3

 

 

 

Kontakt
  • Usługi Inżynierskie B. Koncept
  • Wojciech Bator
  • ul. Armii Krajowej 22
  • 36-030 Błażowa
  • woj. podkarpackie
  • +48 783 25-35-45
  • (17) 230-22-76
  • lp.tpecnok-b@rotab.w

Zapraszam do odwiedzin Gminy Błażowa
http://www.blazowa.itl.pl/

Realizacja: Agencja Reklamy Rzeszów